^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

pozvnka na zapis 2023 1

 

Pokyny k zápisu:

Do 1. ročníka možno prijať:

  • dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku do 31.08.2023,
  • dieťa, ktoré nedovŕši šesť rokov veku do 31.08.2023 ale má súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním, ktoré má súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast,
  • dieťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť.

Požiadavky na budúceho prváka:

  • vie sa primerane veku správne a zrozumiteľne vyjadrovať,
  • vie správne držať ceruzu v ruke,
  • pozná základné farby, 
  • pozná základné geometrické tvary,
  • vie napočítať do 10,
  • vie sa orientovať v priestore (hore, dole, vpredu, vzadu, vľavo).

Elektronicku prihlášku nájdete na webovom sídle školy : https://zs-lomna.edupage.org/register/

 

 

 Zvedavá kvapôčka

„Zvedavá kvapôčka,“ tak sme nazvali Svetový deň vody v našej MŠ. Prezentáciou o kolobehu vody sme sa oboznámili s významom vody na Zemi. Pozreli sme si rozprávku: „O kvapôčke,“  vymaľovali sme pracovný list, kvapkám deti vymaľovali oči, nos, ústa. Zhotovili sme čelenky s kvapôčkou a súťažili kto najskôr vypije čistú vodu pomocou slamky. Deťom sa aktivity páčili a nakoniec sme si zacvičili s Fiha tralala – kvapi, kvap. Fotky tu:

 IMG 20230322 095219 800x600

 

 

Mamička, príď nám prečítať rozprávku

Čítanie kníh má v živote detí nezastupiteľné miesto. Z toho dôvodu sme sa rozhodli vyzvať niektorých rodičov, aby prišli deťom prečítať rozprávky priamo do našej materskej školy. Pre deti to bola veľká vzácnosť, pretože počuli čítanie rozprávok od rodičov v prostredí materskej školy. Počas čítania pozorne počúvali a na záver pohotovo reagovali na otázky vyplývajúce z textu. Po odpočinku vypracovali pracovný list súvisiaci s čítanou rozprávkou O zlatej rybke. Rodičom za ochotu ďakujeme a veríme, že budú v čítaní pokračovať aj v domácom prostredí. Fotky tu:

 

IMG 20230314 121532 450x600

 

 

Rozprávková súťaž

Deti z našej materskej školy prežívajú mesiac marec spoznávaním rôznych druhov kníh. Tento „čarovný“ mesiac sme sa rozhodli spestriť rozprávkovými súťažami, ktoré prebiehali v obidvoch našich triedach. Deti prežili čas strávený v triedach riešením rôznych písmenkových tajničiek, pomenovávaním rozprávok a ich opisovaním na základe ilustrácií. Obohatením bol tangram zobrazujúci rozprávku o Červenej Čiapočke. Úlohou detí bolo v skupinách poskladať z tangramu jednotlivé postavy vystupujúce v danej rozprávke. Deti si tak rozvíjali priestorovú orientáciu, slovnú zásobu a logické myslenie. Na záver im Šípková Ruženka rozdala sladkú odmenu, ktorá im vyčarila na tvárach nefalšovaný úsmev. Fotky tu:

IMG 20230309 110203 800x600

 

 Návšteva školskej knižnice v ZŠ

Doobedie v školskej knižnici bolo pre deti z triedy Lienok a Usilovných včielok veľmi zaujímavé, pretože sa s pani učiteľkami presunuli do základnej školy. Spoznávali tam „tajomstvá“ školskej knižnice, ktoré im pútavým spôsobom sprístupňovala pani knihovníčka Mária Greňová. Deti tak mohli vidieť knižnicu v jej reálnej podobe. Taktiež prišli na to, aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom. Uvedomili si aj to, aké plní funkcie. Počas návštevy si napríklad prelistovali rôzne knihy a zoradili v skupinách obrázkovú postupnosť deja vybraných rozprávok. Deti dostali zaujímavú „domácu úlohu“, ktorú si splnili hneď po príchode do materskej školy. Nakreslili na papier rozprávku, ktorú majú najradšej. Fotky tu:

 

20230310 093458 800x600

 

 

Mesiac hlasného čítania

Mesiac hlasného čítania je aktivitou zapojenia sa rodiny do rozvoja čítania a formovania vzťahu dieťaťa ku knihe. Naším cieľom je, aby boli rodičia aktívne zapojení do čítania v úlohe čítajúcich a deti v úlohe počúvajúcich. Celá aktivita sa realizuje v rámci jedného kalendárneho mesiaca, ktorý je vyhlásený za Mesiac hlasného čítania. Každé dieťa dostane herný plán – cestičku. Jeho úlohou je vyfarbiť si jedno políčko tohto herného plánu, potom ho posunúť ďalšiemu dieťaťu, ktoré si berie knihu domov na čítanie.

 

20230313 120500

 

Bábkové divadlo - "Tri prasiatka"

Dňa 09.03.2023 sa učiteľky z triedy Lienka a Včielka rozhodli, že deťom zahrajú krátke divadielko s názvom rozprávky „Tri prasiatka“. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť deti s dramatickým umením. P. učiteľky stvárnili postavy prasiatok, ktoré sa volali Žltáčik, Modráčik, Červenáčik. Deti boli zaujaté, divadlo bolo pre nich zaujímavé. Fotky tu:

 IMG 20230309 100136 450x600

 

 

Boli sme v 1. triede ZŠ

Dňa 24.02.2023 sa naši predškoláci zúčastnili otvorenej hodiny v 1. ročníku ZŠ. Po radostnom zvítaní sa s kamarátmi - terajšími prvákmi, nás všetkých privítala pani učiteľka Mgr. Alena Urbánková. Pani učiteľka si pre deti pripravila rôzne aktivity a úlohy, ktoré s radosťou plnili. Prváci predviedli, čo sa za pár mesiacov vo „veľkej škole“ naučili a spolu so škôlkármi čítali, počítali, hrali sa a zabávali. Deti sa v škole cítili veľmi príjemne, o čom svedčilo ich nadšené rozprávanie. Veríme, že aj vďaka tomuto stretnutiu pôjdu deti k zápisu do prvej triedy s ľahkosťou a radosťou.

Fotky tu:

 IMG 20230224 105801 800x600

 

 

Fašiangový karneval

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. Aj u nás v MŠ sa 9. februára 2023 konal karneval, ktorý už deti dlho očakávali. S radosťou si do škôlky priniesli masky a už sa nevedeli dočkať, kedy karneval začne. Vo vyzdobenej triede ich privítali pani učiteľky prezlečené za princeznú, motýlika a ježibabu, ktoré ich zabávali tancami, veselými pesničkami a súťažami. Napokon bola každá maska odmenená malým darčekom. Takto veselo sme prežili karnevalové dopoludnie. Fotky tu:

IMG 20230209 093440 800x600

 

Veselá fašiangová dielňa

Fašiangy Turíce, Veľká noc príde. Takto sa spieva v období pred Veľkou nocou. Počas tohto obdobia sa organizujú rôzne zábavy, plesy, svadby, karnevaly. Aj my sme sa s veľkou radosťou a snahou pripravovali na karneval v  MŠ. V našej fašiangovej dielni sme vyrábali rôzne farebné masky, hudobné nástroje, ktoré deti využili vo fašiangovom sprievode. Fotky tu:

20230213 120746 800x600

 

 

Nedajme vtáčikom zahynúť

Deti si citlivo uvedomujú dôležitosť starania sa o vybrané živočíchy počas zimného obdobia. Počas pobytu vonku pozorovali v okolí materskej školy rôznych vtákov. Vnímali tak potrebu pomoci vtáčikom formou sypania semiačok, maku a orechov do búdky pre vtáčiky. Mali z toho veľkú radosť, pretože pomohli vtáčikom prežiť tuhú zimu. Deti diskutovali o tom, ktorým vtákom pomohli a prišli na to, že niektoré vtáky odlietajú do teplých krajín. Jednu búdku pre vtáčiky sme spoločne umiestnili na okno našej materskej školy, ktorá im umožňuje pozorovať vtáctvo aj počas celého dňa. Fotky tu:

 IMG 20230206 091746 800x600

 

 

Zima - tvorba detí

Zima je pre našu materskú školu veľkou inšpiráciou v rôznych oblastiach výchovy a vzdelávania. Deti sa inšpirovali zimou práve vo svojej výtvarnej tvorbe. Počas tvorby využili rôzne materiály, ako napríklad odpadový papier, krabice z vreckoviek a staré noviny. Preukázali tak svoj pozitívny postoj k ochrane životného prostredia, čo je v súčasnosti veľmi žiadúce. Nezabúdame, že deti sú pre našu planétu Zem významnou budúcnosťou. Za pozitívne považujeme aj to, že si rozvíjali svoju fantáziu a tvorivosť. Fotky tu:

IMG 20230206 091719 800x600

 

Zimné radovánky 

Viete, kto sa najviac tešil zo snehu vo februári? Predsa my, škôlkari. To vám bola zábava, spolu sme sa sánkovali, guľovali, spúšťali na lopároch, či snehuliakov stavali. Pravá ZIMA, aká má byť, ako dobre, že si napadol milý sniežik. Fotky tu:

20230119 110418 800x600

 

 

ZačiatokPredch.12345678910Nasl.Koniec
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.