^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022  sa začne dňa 6.9.2021 (v pondelok). Vstup do budovy materskej školy je povolený len s rúškom a podpísaným tlačivom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete TU. Do budovy školy môžu so svojimi deťmi vstúpiť iba sprevádzajúce osoby škôlkarov, ktoré prinesú podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti, ktoré nájdete TU. Tlačivo je možné si vyzdvihnúť aj priamo v materskej škole. 

 

 

hdimg8a407d573053529e291bc7c8b5766b

 

 

Rozlúčka s predškolákmi

Naši predškoláci sa rozlúčili v posledný deň školského roka, t.j. 30.06.2020. Deti sa ráno zúčastnili na sv. omši, neskôr si v triede zatancovali, zaspievali piesne na rozlúčku. Nechýbali ani darčeky. Tablo, ktoré sme si vytvorili nám bude pripomínať našich budúcich prváčikov. Prajeme im veľa úspechov v škole. fotky tu:

20210630 110353

 

Výhra - projekt "Múdre hranie"

Cieľom výzvy projektu "múdre hranie" bolo podporiť zlepšenie vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Výzva bola určená materským školám zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Tohto projektu sa zúčastnila aj naša materská škola. Boli sme úspešní, vyhrali sme 500,- eur, ktoré sme využili na nákup rôznych kníh, didaktických hračiek, magnetických geometrických tvarov, matematických hier, ktoré deti využívajú vo dvojiciach, či v skupinách. Zakúpili sme aj rôzne stavebnice, z ktorých si deti stavajú labyrinty, hrady, veže. Rozvíjajú predovšetkým spoluprácu, fantáziu, priestorovú orientáciu. Prínosom sú aj pomôcky na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Deti poznávajú, pozorujú prírodu. Fotky tu:

20210624 082659

Beseda so včelárom

Dňa 04.06.2021 sa deti našej materskej školy zúčastnili zaujímavej a pútavej besedy "Život včiel a ich význam pre ľudstvo". Svoje skúsenosti a vedomosti prišiel deťom odovzdať včelár Anton Antušák. Oboznámil nás s úlohou kráľovnej, no a samozrejme aj s namáhavou prácou pri celoročnej starostlivosti o úle, spracovaním medu, výrobou rámikov do úľa. Deti sa mohli všetkého dotknúť (plasty, vosk, rámček, dymák). Vypočuli si odpoveď na otázku: " Čo robiť, ak ma uštipne včela?" Beseda neobišla ani ochutnávku včelárskych produktov, a to sladkého medu. "Čerešničkou na torte" tejto besedy bol zážitok o dva dni neskôr, keď sme s deťmi pozorovali na školskom dvore včielky na púpavách. Hosťovi sa chceme poďakovať za úžasný zážitok, ktorý mohli deti aj učiteľky prežiť, vidieť a zároveň sa učiť. Fotky tu:

 

20210604 095557

                                                                                                                         

Deň detí v materskej škole

Deň detí sme v našej materskej škole oslávili super. V triede čakalo na deti množstvo veselých úloh a aktivít. Neskôr sme si spoločne zatancovali na veselú pieseň a následne sa začalo súťaženie. Musíme uznať, že to bol skutočne nádherný, ale najmä tvorivý Deň detí so všetkým, čo k tomu patrí. Po všetkých aktivitách deti dostali odmenu vo forme cukríkov a balíčky, ktoré si odniesli domov. Radosť detí si môžete pozrieť tu:

 

20210601 081222


Pokyny od 17. mája 2021

Od pondelka 17. mája 2021 je v platnosti  nové Vyhlásenie o bezinfekčnosti (môžete si ho stiahnuť TU), ktoré nevypĺňate každý pondelok, ale iba v prípade, ak Vaše dieťa preruší dochádzku do MŠ najmenej na 4 po sebe nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov, napr. ak chýba v piatok + víkend + pondelok. Ďakujeme za porozumenie.

 

Pokyny od 3. mája 2021

Od pondelka 3. mája 2021 už nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom zákonného zástupcu. Potrebné je priniesť len nové čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (môžete si ho stiahnuť TU). Následne ho prinesiete už len v prípade, keď Vaše dieťa preruší dochádzku do materskej školy na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov). Ďakujeme za porozumenie.

 


 


 

 

Zápis detí do 1. ročníka

hdimg208d44c03693aa2a9217cb9138a548

 

Veselá Veľká  noc

Veľká noc je spojená s príchodom jari a ľudové zvyky, ktoré sa v tomto období uskutočňovali, mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka: hojnosť, zdravie ľudí aj dosť dobytka. K hlavným symbolom Veľkej noci patrí voda. Voda mala očistný, ale i ozdravujúci charakter. Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Po Kvetnej nedeli prichádza Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, na ktorý sa deti veľmi tešia. Fotky tu:                    

20210329 125412

 

Jarné prebúdzanie

Voda jemne žblnkoce. Unáša drobné kryhy so sebou. Prvé kvietky sa objavujú spod bielej periny, ktorá už len málo kde pokrýva zem. Spod starých listov vykúkajú mladé výhonky trávy. Všetko sa zobúdza. Začína sa prejavovať jar. Ovocné stromy zakvitli do nevídanej krásy. Lesy sú presýtené farbou zelene. Potok naplnený vodou sa valí svojím korytom nevedno kam. Na lúkach sa objavilo tisíce drobných slniečok. Čo je to? Sú to predsa malé kvietky púpavy, ktoré vykúkajú z trávy. Takto aj deti v našej materskej škole vnímajú ročné obdobie jar. Fotky tu:

 

20210317 080015

 

Marec - mesiac kníh

Tento mesiac si už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka, je od nepamäti neodmysliteľným spoločníkom mladých, starších, ale aj detí. Tento rok sa nám nepodarilo navštíviť knižnicu, ale s veľkou radosťou sme si prezerali knihy v našej škôlke. Prečítali sme si množstvo rozprávok, ktoré sme aj zdramatizovali. Deti si s nadšením vyrobili svoje prvé knihy, kde si lepili, dokresľovali obrázky. Fotky tu:

 

20210304 102348

 

Pokyny k výučbe od 8. marca 2021

Od pondelka 8.marca 2021 pokračuje prezenčná výučba v MŠ aj ZŠ v bežnom režime.

K nástupu do školy je potrebné odovzdať:

 • čestné prehlásenie o tom, či pracujete mimo domova (ak ste ho ešte neposlali po deťoch) TU,
 • nové čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom dieťaťa/žiaka TU,
 • kópiu negatívneho antigénového alebo PCR testu (nie staršieho ako 7 dní), prípadne potvrdenie o výnimke jedného zákonného zástupcu (k nahliadnutiu).

Naďalej platí, že raz za 7 dní sa musia testovať zamestnanci školy a jeden zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. Testovanie prebehne v sobotu 06. marca 2021 od 9:00 do 16:00 hod.                        v kultúrnom dome.

Ak dieťa/žiak v pondelok nenastúpi do školy, je potrebné odhlásiť ho zo stravy.

V prípade, že sa zhorší epidemiologická situácia, škola bude zavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy so súhlasom zriaďovateľa.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme ihneď informovať.

 

Pokyny k nástupu detí dňa 8. februára 2021 do MŠ v Lomnej  

 1. Sprevádzajúca osoba pri vstupe do budovy školy odovzdá:
 • vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete vyzdvihnúť ráno pri vstupe do budovy MŠ, alebo stiahnuť TU:
 • kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, príp. potvrdenie o výnimke.

Bez podpísaného čestného vyhlásenia zákonným zástupcom a kópie negatívneho testu sa dieťa nebude môcť zúčastniť vyučovacieho procesu. V prípade potreby Vám kópiu certifikátu urobíme v MŠ.

 1. Vstup do budovy je povolený len s rúškom. Naďalej platia prísne hygienické pravidlá.
 2. Obedy sú nahlásené pre deti, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o dochádzku svojho dieťaťa do MŠ v prieskume.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie v tomto náročnom období.

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY TU:

 

Karneval

Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábav a hudby. Pre deti sme pripravili veselý týždeň fašiangových aktivít. 12. februára sa naša MŠ premenila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. Detský karneval prebehol vo veselej nálade, o ktorú sa postarali pani učiteľky, ktoré s deťmi pripravili veselé tanečné improvizácie. Tety kuchárky zabezpečili pitný režim. Deti sa zabávali, tancovali, spievali a mali radosť z masiek. Za tanec a krásne masky boli  odmenené darčekom. Bol to deň plný radosti, spokojnosti, dobrej nálady, a preto si fašiangové tradície v MŠ zachováme aj naďalej. fotky tu:

20210212 100432

 

 OZNAM

oznam 8.2.oprava

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že až do odvolania bude zatvorená základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Žiaci ZŠ sa budú naďalej vyučovať dištančne. Rozhodnutie bolo prijaté v súlade s nariadením Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR z dôvodu pandémie koronavírusu.

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že v týždni od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude zatvorená základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Žiaci ZŠ sa budú vyučovať dištančne. Pokyny dostanú od triednych učiteliek. Rozhodnutie bolo prijaté v súlade s nariadením Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR z dôvodu pandémie koronavírusu.

Vianoce

Každý deň deti  počítali dni, ktoré ešte zostávajú do Vianoc. Deti usilovne maľovali, strihali, zdobili stromček, zhotovili rôzne vianočné výtvory z rôzneho materiálu. Tešili sa z týchto činností a navzájom si rozdávali radosť. V triede vládla pokojná predvianočná atmosféra v podobe vianočných piesní, kolied, vône škorice a vianočného stromčeka bez prítomnosti rodičov.

fotky tu:

20201211 144503 800x450

Sviatok sv. Mikuláša

Svätý Mikuláš chodil 6. decembra po celom svete a zavítal aj do našej škôlky. Každý rok sa deti tešia na toto stretnutie. Deti potešili Mikuláša básničkami a pesničkami. Nakoniec prišlo na rozdávanie darčekov a deti sa s radosťou, niektoré aj s drobným strachom vybrali k svätému Mikulášovi po balíček. Deti sľúbili, že budú poslúchať aj budúci rok a s veľkým ,,Ďakujem“ odprevadili Mikuláša.

fotky tu:

PC041051 800x600

Boli sme na cintoríne

V piatok, po jesenných prázdninách, tak ako každý rok, sme v čase "Dušičiek"  navštívili cintorín, kde sme sa pomodlili za všetkých zomrelých pri hlavnom kríži a zapálili sme sviečku. Deťom sme vysvetlili zmysel a vážnosť týchto sviatkov.

 

Fotky tu:

20201123 111024

 

Úcta k starším

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je krásna. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre.  A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby nás urobili šťastnými. V takejto úcte sme prežívali spolu s deťmi spomienku na starších občanov našej obce ale len prezenčne, z dôvodu zákazu vychádzania von pre ochorenie Covid 19.

IMG 20191014 105618 1024 768

Poznávame ľudské telo

Deti prostredníctvom rôznych aktivít poznávali svoje telo. Aplikovali poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník. Kreslili, maľovali, modelovali. Prejavili radosť a tešili sa nielen zo svojho, ale aj z kamarátovho umeleckého výtvoru. Pri poznávaní častí ľudského tela rozvíjali aj zmyslové vnímanie, hlavne zrak a hmat.

Fotky tu:

20201103 095016

 

Hráme sa s časom

Deti rozlišovali jednotlivé časti dňa, spoznali symboly dňa a noci. Snažili sa pochopiť plynutie času prostredníctvom činností, ktoré vykonávajú počas  dňa.  

 Fotky tu:

20201116 100519

 

Hráme sa na školskom dvore

Krásne jesenné počasie nás vylákalo do prírody, kde sa deti poriadne vyšantili. Tento týždeň sme si pobyt vonku spríjemnili hrami v okolí našej škôlky.

Fotky tu:

20201028 104131 zmensena

 

OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že od 12.11.2020 musí priniesť každé dieťa materskej školy nové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - kliknúť tu. Pre tých rodičov, ktorí si ho nemôžu vytlačiť, bude k dispozícii pri vstupe do materskej školy. 

Vážení rodičia

S účinnosťou od 26.10.2020 je zákonný zástupca povinný dodržiavať nasledujúce pravidlá pri prerušení dochádzky svojho dieťaťa do MŠ:

 1. Zákonný zástupca má povinnosť oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa.
 1. Zákonný zástupca predkladá vždy po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je na webe materskej škôlky v záložke Tlačivá na stiahnutie alebo kliknite tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). 
 1. Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 1. Pri prerušení dochádzky z dôvodu karantény:
 2. podozrenie na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
 3. ochorenie na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predloží zákonný zástupca vždy pri návrate dieťaťa do materskej školy Potvrdenie o chorobe vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

V prípade, že nestihnete svoje dieťa odhlásiť z obedu, môže ho prísť vyzdvihnúť len osoba, ktorá nie je v karanténe. Obed bude vydaný pri zadnom vchode do kuchyne.

Oznámenie

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že základná škola, materská škola, školský klub detí aj školská jedáleň sú naďalej v prevádzke za dodržiavania prísnych hygienických a protiepidemických opatrení.

ZMENA  JESENNÝCH  PRÁZDNIN

Jesenné prázdniny budú v dňoch:

   30.10.2020 (piatok)

   02.11.2020 (pondelok)

   06.11.2020 (piatok)

   09.11.2020 (pondelok)

 

JESEŇ  PANI  BOHATÁ

Jesenné obdobie, to už nie sú len krásne slnečné dni babieho leta, ale vyskytnú sa aj upršané, chladné a sychravé dni. Jesenná príroda sa každý rok oblieka do pestrých farieb. Farby jesene môžu deti využiť pri vyfarbovaní rôznych jesenných omaľovánok, v poznávaní ovocia, zeleniny, vyrábaní rôznych tvorivých nápadov.

Fotky tu:

20201006 102839 800x450

DEŇ S JABLKOM - ZDRAVÁ  VÝŽIVA

V rámci medzinárodného dňa zdravej výživy sme si pripomenuli Deň zdravia s jablkom. Deň sme začali pesničkou Červené jabĺčko. Deti sa zapojili do rôznych aktivít. Ochutnávali jabĺčka a porovnávali jednotlivé odrody. Každý vie, že jabĺčko je guľaté, červené, žlté či zelené, chutí skvele a obsahuje veľa vitamínov. Čo dodať na záver? Držme sa hesla: Čím viac jabĺčok, tým menej chorôb.

Fotky tu:

20201007 101816 800x450

OZNAM

Do budovy ZŠ a MŠ môžu vstúpiť cudzie osoby (okrem sprevádzajúcich dieťa, prípadne vyzdvihujúcich dieťa/žiaka), len s povolením riaditeľa školy (Príloha 5) a s vypísaním tlačiva (Príloha 6).

Príloha 5

Príloha 6

 Pokyny k zahájeniu školského roka 2020/2021

Dňa 2. septembra 2020 (v stredu) sa začína nový školský rok.

priamo pokyny tu:

Zásady R.O.R. (ruky - odstup - rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz tu:

Súbory na stiahnutie

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

 

Rozlúčka predškolákov

Naši predškoláci sa rozlúčili v posledný deň školského roka, t.j. 30.06.2020. Deti sa ráno zúčastnili na sv. omši, neskôr si v triede zatancovali, zaspievali piesne na rozlúčku. Nechýbali ani darčeky a chutný nanuk. Tablo, ktoré sme si vytvorili nám bude pripomínať našich budúcich prváčikov. Prajeme im veľa úspechov v škole. 

 

IMG 1108 Kopírovať

 

OZNAM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM, SPREVÁDZAJÚCIM OSOBÁM A DEŤOM

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

OTVORENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Vážení rodičia, milé deti

S radosťou Vám oznamujeme, že v pondelok 1. júna 2020 o 6:45 hod. sa otvára prevádzka materskej školy. Výchovnovzdelávací proces bude obnovený za dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Bližšie informácie Vám budú oznámené. Odporúčame pozrieť si nasledujúce video: https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/vb.136081869763376/2999403786807144/?type=2&theater 

 

OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Zástupkyňa pre materskú školu v Lomnej oznamuje, že v období od 30.apríla do 31.mája 2020 bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021.

Prihlášku môžete podať dvoma spôsobmi:

 1. vyplniť v elektronickej podobe na webovej stránke materskej školy mslomna.sk a poslať na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,
 2. osobne si vyzdvihnúť a priniesť do materskej školy každú stredu v mesiaci máj v čase od 12:00 do 15:00 hodiny.

zabezpečí dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení na ochranu zdravia a ohrozenia života, ktoré sú zverejnené pri vchode do budovy.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa zatiaľ nevyžaduje.

Deťom, ktoré už navštevovali MŠ nie je potrebné podávať novú žiadosť.

 

Učíme sa hrou na diaľku

Milí rodičia!


Vzhľadom na uvedenú situáciu spojenú s rozširovaním sa koronavírusu Covid 19 budú aj naďalej MŠ zatvorené do odvolania. Na spestrenie voľného času v rámci vašich možností ponúkame deťom ,,Učenie sa hrou na diaľku", v ktorom vám budeme prinášať rôzne aktivity, nápady na kreatívne chvíľky. Budú tam aj rôzne videá, piesne na danú tému, ktorých ciele sú v súlade so Školským vzdelávacím programom. Nebude chýbať ani predškolský špeciál zameraný na predškolákov, ktorý pripravili p. psychologičky z CPPPaP v Námestove.  Ak by mal niekto problém s načítaním aktivity, hry je potrebné stránku mslomna.sk načítať cez Internet Explorer alebo Mozillu Firefox. Prajeme vám veľa zdravia a krásne chvíle s rodinou. Spolu to zvládneme.

 

Moja rodina

Aktivity

https://www.youtube.com/watch?v=alm4CgfAU_k

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-0381e9b2-db3e-4d65-a204-727f07969a9d/play?userResourceContext=false

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-b3bd5dfa-2af2-4853-8ff2-ffa47a3745b5/play?userResourceContext=false

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-7bb07216-1412-4563-b8dd-9e541099a96e?userResourceContext=false

Predškolský špeciál

https://www.youtube.com/watch?v=brdAx7elKL4&t=1s - matematické predstavy

https://www.youtube.com/watch?v=ov_fcdIqnUc&feature=youtu.be - zrakové vnímanie

Piesne

https://www.youtube.com/watch?v=LFVfMvi-Qf0

https://www.youtube.com/watch?v=bePFYsT82rI

https://www.youtube.com/watch?v=DiM7wzAkuYo

 

Domáce zvieratká

Aktivity

https://www.youtube.com/watch?v=956-wbIh2ts

https://www.youtube.com/watch?v=-4L9ZaXSD1khttps://www.youtube.com/watch?v=-4L9ZaXSD1k

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_034.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_106.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_094.html

Predškolský špeciál

https://www.youtube.com/watch?v=wZDoxHBoJXs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2M40WpwxJCPGO37kcjG6U29FYcaGLE0Hw3fm9-E0zYS6HwN2CNb2dN6w4

-rozvoj grafomotoriky

https://www.youtube.com/watch?v=-fTKmr21n4U - rozvoj sluchového vnímania

Piesne

https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU

https://www.youtube.com/watch?v=mUhamWEV4NU

https://www.youtube.com/watch?v=H6P_TC7n5pk

https://www.youtube.com/watch?v=448isX-1o_8

Zacvičme si so zvieratkami.pdf

Rozprávka

https://www.youtube.com/watch?v=eU53tixlqWk - Tri prasiatka

 

Veselá Veľká noc

Aktivity

https://www.youtube.com/watch?v=wch2HiL5n7U

https://www.youtube.com/watch?v=VOJeIG5mSgY

https://www.youtube.com/watch?v=1Ylekv0MRw8

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_113.html

Piesne

https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU

https://www.youtube.com/watch?v=PmO9tO1Ds9g

Poďme si zacvičiť

https://www.youtube.com/watch?v=mP6oqvRYjgU

Veľkonočné nápady

https://www.youtube.com/watch?v=6dCpg3VHTKA&list=TLPQMDgwNDIwMjCBbi_p0xvlqA&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Vc7IC2XWxFw&list=TLPQMDgwNDIwMjCBbi_p0xvlqA&index=2

Predškolský špeciál

https://www.youtube.com/watch?v=zqhwK8S5pKc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20whMhgTEPuQsAjbnCnD5F9ZXfwTQXqdWOj4ZOc8eVFoeaes1A61ThAgQ

- rozvoj jemnej motoriky

Rozprávky

https://www.youtube.com/watch?v=md6K1GxNjtk&feature=youtu.be - Ako sa korbáče stratili

https://www.youtube.com/watch?v=RqpWehBrOuw - Bolo raz jedno teliatko, veľkonočné vajíčko

Biblický príbeh

 

Jar k nám prišla

Aktivity

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-49cc9bc5-725f-459a-a5fb-d5de4cfbf6a7?userResourceContext=false

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-7f550e13-c5e3-4c25-911e-8b6513909830?userResourceContext=false

https://www.youtube.com/watch?v=BqumG1U75xE&t=2s

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_188.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_109.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_153.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_173.html

Piesne

Pieseň  Jar

https://www.youtube.com/watch?v=4HweeyoUkyk

https://www.youtube.com/watch?v=kXsdn480P0w

Tvorivé nápady

Veselé kuriatka:  

https://www.facebook.com/EasyPeasyandFun/videos/2933526783360955/

Predškolácky špeciál

https://www.youtube.com/watch?v=9QDuVsRNzV0&fbclid=IwAR2fHrpiNBZ3ovy9zHJUuRK0F7yuIaJaH9-jbktRmAVz4DIhjZtxD-HbDGA - rozvoj reči

 

MILÍ RODIČIA!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 

 vakcina

Jarné prázdniny

jarne prazdniny

 

Zimné radovánky

Radosť z prvého snehu bola veľmi veľká. Zima pevne chytila žezlo do svojich rúk a okolitú krajinu premenila na nepoznanie. Deti sa vybrali do krásnej zimnej prírody, aby si spoločne užívali snehovej nádielky. Zábava sa začala. Breh sa zaplnil deťmi, ktoré sa spúšťali na snehu. Veľkú radosť mali zo stavania snehuliaka, a vytvárania snehového anjela. Fotky tu:

IMG 20200123 105707

Fašiangový karneval            

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. Aj u nás v MŠ sa konal karneval, ktorý už deti dlho očakávali. S radosťou si do škôlky priniesli masky a už sa nevedeli dočkať, kedy začne karneval. Vo vyzdobenej triede ich privítal šaško, ktorý ich zabával veselými pesničkami a tancami. Keď si všetci poobdivovali krásne masky, s kamarátmi si zasúťažili a unavili sa pri tancovaní. Silu opäť nabrali z chutného občerstvenia. Napokon bola každá maska odmenená malým darčekom. Takto veselo sme prežili karnevalové dopoludnie. Fotky tu:

IMG 20200206 102123

Boli sme v 1. triede

Do 1. triedy zavítala milá návšteva. Boli to naši škôlkari. Po vzájomnom predstavení nám prváci ukázali, čo sa v 1. triede naučili. Škôlkari prostredníctvom rozprávky O medovníkovom domčeku plnili rôzne úlohy, vyskúšali si ako sa sedí v školských laviciach a kriedou písali na tabuľu. Nakoniec sme si aj zaspievali. Fotky tu:

IMG 20200129 104721

Vianoce u nás v škôlke

Každý deň deti  počítali dni, ktoré ešte zostávajú do Vianoc. Usilovne maľovali, strihali, piekli medovníky a vyzdobili stromček. Tešili sa z týchto činností a navzájom rozdávali radosť. Chuť do práce rozdávala aj    pokojná predvianočná atmosféra v podobe vianočných piesní, kolied, vône škorice a vianočného stromčeka.  Deti svoju radosť vyjadrili aj vo vianočnej besiedke, ktorá sa konala 19.12.2019. Fotky tu:

20191219 115103

Mikuláš medzi nami

Svätý Mikuláš chodil 6. decembra po celom svete a zavítal aj do našej škôlky. Každý rok sa deti tešia na toto stretnutie. Deti potešili svätého Mikuláša básničkami a pesničkami. Nakoniec prišlo na rozdávanie darčekov a deti sa s radosťou, niektoré aj s drobným strachom vybrali k Mikulášovi po balíček. Deti sľúbili, že už budú poslúchať a s veľkým ,,Ďakujeme“ odprevadili svätého Mikuláša. Fotky tu:

IMG 20191206 105850

Návšteva cintorína

V stredu 06.11. po jesenných prázdninách, tak ako každý rok,  sme v čase "Dušičiek"  navštívili cintorín, kde sme sa pomodlili za všetkých zomrelých pri hlavnom kríži a zapálili sme sviečku. Deťom sme vysvetlili zmysel a vážnosť týchto sviatkov. Fotky tu:

P1020216

Október – mesiac úcty k starším

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre.  A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. V takejto úcte sme prežívali spolu s deťmi stretnutie s babkou v obci Lomná. Fotky tu:

IMG 20191014 105618 1024 768

Deň jablka

Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko..... . Aj tento rok sme si v našej MŠ dňa 09.10.2019 opäť pripomenuli Deň jablka. Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku. Rozprávali, čo všetko môžeme vyrobiť z jabĺčka (kompót, džús, výživu, koláč ....). Zaspievali sme si aj známe piesne o jabĺčku. Fotky tu:

P1020139 1024 768

Divadelné predstavenie s rozprávkou Rumcajs

V utorok 9. októbra 2019 sa naši škôlkári zúčastnili divadelného predstavenia. Zabavili sa na klasickej rozprávke o zbojníkovi Rumcajsovi, ktorú zahrali herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Zbojník Rumcajs, na Slovensku známy z kreslených rozprávok pod menom Rumpel, bol dobrý, láskavý obuvník so zmyslom pre humor a spravodlivosť. Z príbehu sa deti dozvedeli, prečo sa stal z obuvníka zbojníkom, ako sa dostal do väzenia. Stretol sa s Mankou a bojoval s trojhlavým drakom. Vďaka veselým pesničkám sa žiakom netradičné podanie rozprávky veľmi páčilo, aktívne sa zapájali do diania a na záver účinkujúcich hercov odmenili veľkým potleskom. Fotky tu:

00titulka

Jesenné šantenie

Krásne jesenné počasie nás vylákalo do prírody, kde sa deti poriadne vyšantili. Tento týždeň sme si pobyt vonku spríjemnili hrami v blízkosti zeleného domčeka a v okolí našej škôlky. Fotky tu:

20191008 105109 1024 768

Divadelné predstavenie KVIDO

V pondelok 16. septembra 2019 sa našim škôlkarom začal deň trochu netradične. Herec Prokop  deti aktívne zapájal do diania, deti hádali a napodobňovali zvieratká zo ZOO podľa pohybov a zvuku. Zvieratká sa deťom veľmi páčili a účinkujúceho herca odmenili veľkým potleskom. Na záver mu poďakovali za pekné vystúpenie. Fotky tu:

P1020117 1024 768

Vítame Vás

a2a74044 4501 4c2d 829e 2123b4ac58f1

ZačiatokPredch.1234567Nasl.Koniec
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.