^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

 

Snmka obrazovky 2023 01 25 162931

 

 

Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť sa v našom kostole Božského Srdca Ježišovho konala na sviatok sv. Štefana. Zúčastnili sa jej deti z materskej a základnej školy. Deti si pre Ježiška a veriacich pripravili krásny program v podobe scénky, piesní a básní. Tento program bol obohatený aj hrou na heligonkách, ktorý nám stvárnili naši heligonkári. Na záver nám všetkým poprial p. farár a p. katechétka Krásne prežitie Vianočných sviatkov.

Fotky tu:

IMG 4621 800x600

 

Vianočná besiedka

Rok 2022 nám priniesol do našej materskej školy veľa radosti a dobra. Z toho dôvodu sme sa rozhodli nimi obdarovať aj našich rodičov, starých rodičov i iných rodinných príslušníkov. Detský spev sa ozýval budovou materskej školy dňa 20. 12. 2022. Deti z triedy Lienok a Usilovných včielok si pripravili zaujímavý vianočný program v podobe básní, piesní a tancov. Tento rok sa prostredníctvom pripravených kostýmov premenili na anjelov a pastierov. Záver programu tvorili vinše a priania šťastných a veselých vianočných sviatkov. Ďakujeme za potlesky, ktoré vyčarili našim deťom úsmevy na tvárach počas koncoročných chvíľ strávených v materskej škole. Veríme, že ich radosť neopustí ani na budúci rok.

Fotky tu:

 10c7d18f730a7bbb951d4ba59bee0ff5.0

 

OZNAM

Riaditeľské voľno

Riaditeľka ZŠ s MŠ, Lomná 36 podľa  § 3  ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách,  na praktických školách,   na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna deťom a žiakom školy na deň 22.12.2022 z prevádzkových dôvodov.

 

Školský klub detí, školská jedáleň a materská škola v tento deň nebudú v prevádzke.

Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách v pondelok 09.01.2023.

 

 

Pečenie medovníkov

Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia medovníkov. Porozprávali sme sa o surovinách, ktoré potrebujeme na prípravu medovníkového cesta. V triedach Lienky a Usilovné včielky to dnes voňalo medom, škoricou a anízom. Deti s radosťou vaľkali a vykrajovali medovníkové figúrky. Všetky deti piekli medovníky s veľkou láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli, že ich podarujú svojim najbližším. Fotky tu:

317904181 5971465886252352 7854173414785149015 n

 

 A opäť je tu Mikuláš

Deň Sv. Mikuláša je obľúbený sviatok všetkých detí. Deti tichučko sedeli a čakali, až zrazu počuli zvonček a do triedy prišiel Mikuláš. Detské očká sa rozžiarili. Vítali ho pesničkami, básničkami. Celý týždeň sa pripravovali na Mikuláša. Vyrábali mikulášske čižmičky, sane, Mikulášov. Prostredníctvom aktivít sa dozvedeli, kto to bol a či naozaj žil sv. Mikuláš. Pomáhal chorým ľuďom, bol láskavý, milý a spravodlivý. Najviac ho preslávil skutok, keď trom chudobným dievčatám, ktoré nemali peniaze na vydaj hodil každej jednej do okna mešec peňazí. Pravdepodobne od tohto skutku sa odvinul zvyk dávať na Mikuláša deťom darčeky. Fotky tu:

20221202 094244 800x600

 

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.