^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Poplatky

 

 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie  na školský rok 2024/2025

Platné od 01.09.2024

 

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu

Dotácia

K úhrade

Materská škola

deti od 3 do 5 rokov

celodenná strava

0,45

1,10

0,35

0,46

2,36

-

2,36 €

Mesačne

        45 €

Materská škola

deti od 3 do 5 rokov

poldenná strava

0,45

1,10

 

0,46

2,01

 

2,01 €

Mesačne

38 €

Materská škola

deti od 3 do 5 rokov

desiata

0,45

     

0,45

 

0,45 €

Mesačne

9 €

Materská škola

celodenná

predškolák / HN

dotovaná strava

0,45

1,10

0,35

0,46

2,36

1,40

0,96 €

Mesačne

45 €

Poplatok +záloha

Materská škola

poldenná strava

predškolák / HN

dotovaná strava

0,45

1,10

 

0,46

2,01

1,40

0,61

Mesačne

38 €

Poplatok +záloha

Materská škola

desiata

predškolák / HN

dotovaná strava

0,45

     

0,45

1,40

Mesačne

9 €

Poplatok+ záloha 

Realizácia platieb: vždy vopred do 10.-teho v mesiaci

 

Realizácia  platieb v Šj Lomná:  vždy vopred do 10-teho v mesiaci

                                                ( napr. mesiac september zaplatiť do 10. septembra)

  • Internet banking.
  • Trvalým bankovým príkazom. ( zadať 10 opakovaní od septembra – júna)

Číslo účtu: 404 600 7003/ 5600       Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Lomná 36,

IBAN :  SK62 5600 0000 0040 4600 7003

Variabilný symbol :  každ´dieťa má svoje variab. číslo / pýtať vedúcu Šj

Špecifický symbol :    0000

Konštantný symbol : 0308

Správa pre adresáta :     meno priezvisko dieťaťa         

Suma :       45,00 €       celo denná /desiata, obed, olovrant/

                   38,00 €       poldenná  / desiata, obed/

                     9,00 €        desiata      / desiata/

Vyberte si sumu podľa kategórie do ktorej ste zapísali dieťa MŠ .

 Každý mesiac sa bude platiť rovnaká suma.  Preplatky  Vám budú vrátené  v mesiaci júl. Nedoplatky bude potrebné  doplatiť v mesiaci júl.

 

Pokyny:

  • Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy je nutné riešiť s vedúcou Šj.
  • Hlásiť zmenu kategórie . / celodenná, poldenná, desiata /
  • V prípade neuhradenia príspevku na stravovanie môže Šj odhlásiť

stravníka zo stravovania.

  • Odhlasuje sa deň dopredu do 13,00 hodiny.
  • Na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13,00 hodiny.

 Prosím o dodržanie pokynov, ďakujem Špigútová Alena vedúca ŠJ !

 

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.