^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Projekt Múdre hranie

Cieľom výzvy projektu "múdre hranie" bolo podporiť zlepšenie vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Výzva bola určená materským školám zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Tohto projektu sa zúčastnila aj naša materská škola. Boli sme úspešní, vyhrali sme 500,- eur, ktoré sme využili na nákup rôznych kníh, didaktických hračiek, magnetických geometrických tvarov, matematických hier, ktoré deti využívajú vo dvojiciach, či v skupinách. Zakúpili sme aj rôzne stavebnice, z ktorých si deti stavajú labyrinty, hrady, veže. Rozvíjajú predovšetkým spoluprácu, fantáziu, priestorovú orientáciu. Prínosom sú aj pomôcky na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Deti poznávajú, pozorujú prírodu. Fotky tu:

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.