^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Odhlasovanie zo stravy

                         Odhlasovanie zo stravy

               UPOZORNENIE                                              

  • Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr

do  13,00 hod. v predchádzajúci pracovný deň,

osobne, telefonicky, zaslaním SMS    Kontakt:

     mobil : 0915 569 656        pevná linka: 043/ 5572 253

Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný deň, a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.

Pri včasnom neodhlásení a  za neodobratú stravu sa finančná  ani  vecná náhrada neposkytuje.

  • V prípade PN má stravník nárok odobrať obed v prvý deň choroby, ostatné dni je potrebné odhlásiť.

 

  • V prípade, že je stravník v rámci reprezentácie školy vyslaný na súťaž alebo iné podujatie a je predpoklad, že sa do školy v ten deň nevráti, je potrebné obed odhlásiť, alebo si ho do 14,00 hod vyzdvihnúť v ŠJ.
  • Za obed skonzumovaný mimo školskú jedáleň, prípadné zdravotné problémy nezodpovedáme.

                                                   

V Lomnej 01.09.2023                          

                                                                     Špigútová Alena

                                                                                  Vedúca ŠJ Lomná 135 ako súčasť  ZŠ s MŠ Lomná 36  

 

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.