^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami sú možné denne v čase od 11:45 do 12:30 hod., prípadne v inom čase podľa dohody tak, aby nebola narušená výchovno-vzdelávacia činnosť detí. Konzultácie sú spravidla ústne. Ak rodič alebo pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme.

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.