^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Akcie_2023_24

Beseda s poľovníkom

Matematická olympiáda

Deň zeme

Ocko, mamka, poď mi prečítať rozprávku

Návšteva knižnice

Vlk a sedem kozliatok

Zvedavá kvapôčka

Mesiac hlasného čítania

Navšteva predškolákov

Karneval

Fašiangová dielňa

Nedáme vtáčikom zahynúť

Hry na snehu

Zimné výrobky

Jasličková pobožnosť

Vianočná besiedka

Pečenie medovníkov

Mikuláš v materskej škôlke

Divadlo

Cintorín

Čistíme si zúbky

Evička nám ochorela

Divadlo

Deň zdravej výživy

Úcta k starším

Turistická vychádzka

Medzinárodný deň školských knižníc

Čo v sebe ukrýva jablko

Šarkaniáda

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.