^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Divadielko „Rozprávkový  hrniec“

Dňa 28.02.2019 k nám zavítali profesionálni herci z divadla Portál z Prešova, ktorí nám svojim skvelým hereckým výkonom predviedli divadelné predstavenie pod názvom „Rozprávkový hrniec.“ Predstavenie bolo súborom známych rozprávok, ktoré sú súčasťou ľudovej slovesnosti, ako napr. Červená čiapočka, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Janko a Marienka. Tieto rozprávky v muzikálovom prevedení upútali pozornosť nielen našich najmenších, ale aj ostatných detí. Atmosféra počas predstavenia bola veľmi veselá, uvoľnená a to vďaka dvojici divadelníkov, ktorá svojim vystúpením rozosmiala všetkých prítomných. Ďakujeme profesionálnym hercom za skvelý herecký výkon, za príjemné spestrenie dňa našim deťom. Fotky tu:

IMG 20190228 110209

Blahoželanie k výhre

Domestos pre skoly blahoželá našej materskej škole k vedľajšej výhre, ktorá pozostáva v podobe ročnej zásoby výrobkov Domestos, a zároveň ďakuje škôlke a rodičom, ktorí sa zapojili do tohto projektu. 

Domestos web

 

Návšteva škôlkarov v 1. triede

Do 1. triedy zavítala milá návšteva. Boli to naši škôlkari. Po vzájomnom predstavení nám prváci ukázali, čo sa v 1. triede naučili. Škôlkari si vyskúšali, ako sa sedí v školských laviciach. Nakoniec sme sa zahrali a spolu s pani učiteľkami sme si aj zaspievali. Fotky tu:

IMG 20190301 094510

 

OZNÁMENIE

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od 8. januára 2019 majú predškoláci nárok na stravu zadarmo.

Podmienky odoberania stravy zadarmo upresní vedúca školskej jedálne rodičom v čas od 7.00 do 13.30 hod.

Podmienky odoberania obedov zadarmo

 

V súlade so zákonom 544/2010 Z.z. štát:

  1. Prispeje predškolákom sumou 1,20 € na deň pri splnení nasledujúcich podmienok:
  • stravník sa v daný deň zúčastní vyučovania,
  • stravník si v daný deň odoberie stravu.
  1. Neprispeje predškolákom na stravu (dieťa v daný deň má nárok na stravu ale platí plnú sumu) v prípade:
  • ak si stravu prihlási a nezúčastní sa vyučovania (aj v 1. deň choroby),
  • ak sa zúčastní vyučovania, ale neodoberie stravu.

 

Neodhlásenú alebo neodobratú stravu sú stravníci povinní uhradiť!

 

Prihlasovať a odhlasovať zo stravy má zákonný zástupca povinnosť zo zákona:

  • Z obeda sa odhlasuje deň dopredu do 13,00 hodiny.
  • Na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13,00 hodiny/ v prípade neodhlásenia si prísť po obed do ŠJ od 11,00 - do 15,00 hodiny. 

 

Kontakty:

Pevná linka : 043/ 5572  253   mobil : 0915 569 656, 0905 194 886 

 

Čaro Vianoc

Vianočná nálada zavítala aj k nám. Napiekli sme voňavé medovníky, ozdobili stromček a pripravili sme si malú predvianočnú večeru. Naši najmenší sa zúčastnili aj predvianočnej akcie. Deti predviedli vianočné pásmo, v ktorom spievali, recitovali i tancovali. Zahrali sa na malých anjelikov, ktorí ochraňovali malého Ježiška v chudobnej maštaľke. Fotky tu:

 IMG 2129

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.