^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Nadcia    Poďakovanie nadácii Volkswagen

 

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za poskytnutý príspevok v rámci projektu "Dopraváčik" v hodnote 1 000 €. Uvedený finančný príspevok poslúžil na zakúpenie sady dopravných značiek a po 10 ks kolobežiek, reflexných viest, prilieb a chráničov.

Projekt podporil záujem detí o dopravnú výchovu, umožnil im vzdelávanie v dopravnej výchove v teoretickej aj praktickej rovine. Deti sa naučili bezpečnému správaniu sa v cestnej premávke podľa predpisov, utvrdili si dodržiavanie základných pravidiel správania sa účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov a chodcov. Naučili sa tiež poznávať rôzne druhy dopravných značiek a správnu techniku kolobežkovania.

Zakomponovanie dopravnej výchovy do tematických plánov v rámci predprimárneho vzdelávania zabezpečuje dlhodobý charakter projektu.

Fotky tu:

IMG 20180919 110330

                                                                                                                               

spat v skolke

ZačiatokPredch.12345678Nasl.Koniec
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.