^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

      Fašiangový karneval            

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. Aj u nás v MŠ sa konal karneval, ktorý už deti dlho očakávali. S radosťou si do škôlky priniesli masky a už sa nevedeli dočkať, kedy začne karneval. Vo vyzdobenej triede ich privítal šaško, ktorý ich zabával veselými pesničkami a tancami. Keď si všetci poobdivovali krásne masky, s kamarátmi si zasúťažili a unavili sa pri tancovaní. Silu opäť nabrali z chutného občerstvenia. Napokon bola každá maska odmenená malým darčekom. Takto veselo sme prežili karnevalové dopoludnie. Fotky tu:

IMG 20190222 093148

Divadielko „Rozprávkový  hrniec“

Dňa 28.02.2019 k nám zavítali profesionálni herci z divadla Portál z Prešova, ktorí nám svojim skvelým hereckým výkonom predviedli divadelné predstavenie pod názvom „Rozprávkový hrniec.“ Predstavenie bolo súborom známych rozprávok, ktoré sú súčasťou ľudovej slovesnosti, ako napr. Červená čiapočka, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Janko a Marienka. Tieto rozprávky v muzikálovom prevedení upútali pozornosť nielen našich najmenších, ale aj ostatných detí. Atmosféra počas predstavenia bola veľmi veselá, uvoľnená a to vďaka dvojici divadelníkov, ktorá svojim vystúpením rozosmiala všetkých prítomných. Ďakujeme profesionálnym hercom za skvelý herecký výkon, za príjemné spestrenie dňa našim deťom. Fotky tu:

IMG 20190228 110209

Blahoželanie k výhre

Domestos pre skoly blahoželá našej materskej škole k vedľajšej výhre, ktorá pozostáva v podobe ročnej zásoby výrobkov Domestos, a zároveň ďakuje škôlke a rodičom, ktorí sa zapojili do tohto projektu. 

Domestos web

 

Návšteva škôlkarov v 1. triede

Do 1. triedy zavítala milá návšteva. Boli to naši škôlkari. Po vzájomnom predstavení nám prváci ukázali, čo sa v 1. triede naučili. Škôlkari si vyskúšali, ako sa sedí v školských laviciach. Nakoniec sme sa zahrali a spolu s pani učiteľkami sme si aj zaspievali. Fotky tu:

IMG 20190301 094510

 

OZNÁMENIE

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od 8. januára 2019 majú predškoláci nárok na stravu zadarmo.

Podmienky odoberania stravy zadarmo upresní vedúca školskej jedálne rodičom v čas od 7.00 do 13.30 hod.

Podmienky odoberania obedov zadarmo

 

V súlade so zákonom 544/2010 Z.z. štát:

  1. Prispeje predškolákom sumou 1,20 € na deň pri splnení nasledujúcich podmienok:
  • stravník sa v daný deň zúčastní vyučovania,
  • stravník si v daný deň odoberie stravu.
  1. Neprispeje predškolákom na stravu (dieťa v daný deň má nárok na stravu ale platí plnú sumu) v prípade:
  • ak si stravu prihlási a nezúčastní sa vyučovania (aj v 1. deň choroby),
  • ak sa zúčastní vyučovania, ale neodoberie stravu.

 

Neodhlásenú alebo neodobratú stravu sú stravníci povinní uhradiť!

 

Prihlasovať a odhlasovať zo stravy má zákonný zástupca povinnosť zo zákona:

  • Z obeda sa odhlasuje deň dopredu do 13,00 hodiny.
  • Na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13,00 hodiny/ v prípade neodhlásenia si prísť po obed do ŠJ od 11,00 - do 15,00 hodiny. 

 

Kontakty:

Pevná linka : 043/ 5572  253   mobil : 0915 569 656, 0905 194 886 

 

Čaro Vianoc

Vianočná nálada zavítala aj k nám. Napiekli sme voňavé medovníky, ozdobili stromček a pripravili sme si malú predvianočnú večeru. Naši najmenší sa zúčastnili aj predvianočnej akcie. Deti predviedli vianočné pásmo, v ktorom spievali, recitovali i tancovali. Zahrali sa na malých anjelikov, ktorí ochraňovali malého Ježiška v chudobnej maštaľke. Fotky tu:

 IMG 2129

Chystáme sa na Vianoce

Každý deň deti  počítajú dni, ktoré ešte zostávajú do Vianoc. Učia  sa básne, piesne, koledy. Deti usilovne maľujú, strihajú, zdobia stromčeky, pečú medovníky a zhotovujú rôzne vianočné výtvory z rôzneho materiálu. Všetky deti sa tešia z týchto činností a navzájom rozdávajú radosť.Chuť do práce rozdávala aj vytvorená pokojná predvianočná atmosféra v podobe vianočných piesní, kolied, vône škorice a vianočného stromčeka. Fotky tu:

DSC 0108

Mikuláš medzi nami

Svätý Mikuláš chodil 6. decembra po celom svete a zavítal aj do našej škôlky. Každý rok sa deti tešia na toto stretnutie. Spolu so svätým Mikulášom prišiel aj čert s anjelom. Opýtali sa pani učiteliek, ktoré deti neposlúchajú, ktoré dobre nepapajú a tie deti si čert označil farbou. Deti potešili svätého Mikuláša básničkami a pesničkami. Nakoniec prišlo na rozdávanie darčekov a deti sa s radosťou, niektoré aj s drobným strachom vybrali k svätému Mikulášovi po balíček. Deti sľúbili, že už budú poslúchať a s veľkým ,,Ďakujeme“ odprevadili svätého Mikuláša.

Fotky tu:

47500446 1812471385528487 2727313630348443648 n


 Október - mesiac úcty k starším

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre.  A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. V takejto úcte sme prežívali spolu s deťmi stretnutie s najstarším občanom v obci Lomná. Fotky tu:

44504902 1750086415117691 4396182950564069376 n

 

Zlepšime úroveň školských toaliet

Dňa 15. 06. 2018 sa naša MŠ opäť zapojila do projektu Domestos pre školy. Cieľom tohto projektu je zlepšenie prostredia na školských toaletách. Spolu s deťmi plníme aktivity, ktoré sú zverejňované na webovej stránke Domestospreskoly.sk. Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich mohla plniť materská škola bez ohľadu na finančné prostriedky. Za každú z týchto aktivít môžeme získať 100 bodov. K získaniu ďalších bodov, ktoré sú potrebné k výhre, je možné získať nákupom produktov značky Domestos. Preto prosíme rodičov, ktorí si zakúpia takýto produkt, aby nám účtenku priniesli do materskej školy. Tieto budú nahraté. Za každý produkt je možné získať 1 bod. Prajeme si veľa šťastia na získanie čo najviac bodov pre našu materskú školu. Fotky tu:
 
IMG 20181004 122140

Deň zdravia s jablkom

V rámci medzinárodného dňa zdravej výživy sme si pripomenuli Deň zdravia s jablkom. Deň sme začali pesničkou Červené jabĺčko. Deti sa zapojili do rôznych aktivít. Ochutnávali jabĺčka a porovnávali jednotlivé odrody. Pečením koláča z jabĺk si deti uvedomili význam jabĺk. Každý vie, že jabĺčko je guľaté, červené, žlté či zelené, chutí skvele a obsahuje veľa vitamínov. Čo dodať na záver? Držme sa hesla: Čím viac jabĺčok, tým menej chorôb.

Fotky tu:

 IMG 20181004 080935

 


Nadcia    Poďakovanie nadácii Volkswagen

 

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za poskytnutý príspevok v rámci projektu "Dopraváčik" v hodnote 1 000 €. Uvedený finančný príspevok poslúžil na zakúpenie sady dopravných značiek a po 10 ks kolobežiek, reflexných viest, prilieb a chráničov.

Projekt podporil záujem detí o dopravnú výchovu, umožnil im vzdelávanie v dopravnej výchove v teoretickej aj praktickej rovine. Deti sa naučili bezpečnému správaniu sa v cestnej premávke podľa predpisov, utvrdili si dodržiavanie základných pravidiel správania sa účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov a chodcov. Naučili sa tiež poznávať rôzne druhy dopravných značiek a správnu techniku kolobežkovania.

Zakomponovanie dopravnej výchovy do tematických plánov v rámci predprimárneho vzdelávania zabezpečuje dlhodobý charakter projektu.

Fotky tu:

IMG 20180919 110330

                                                                                                                               

spat v skolke

ZačiatokPredch.12345678Nasl.Koniec
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.