^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Denný poriadok v MŠ

6.45 hod.               Otvorenie MŠ

7:00 - 8:00 hod       Schádzanie detí,

                               Hry a činnosti  podľa výberu detí                     

8:00 - 8:45 hod      Hry a činnosti podľa výberu detí,

                               ranný kruh, zdravotné cvičenie  

8:45 - 9:15 hod       Osobná hygiena, desiata

9:15 - 9:30 hod      Cielená vzdelávacia aktivita
 
9:30 - 11:30 hod     Príprava na pobyt vonku
 
                                Pobyt vonku - vychádzky, hry na školskom dvore ...
 
11:30 hod.              Osobná hygiena, obed, čistenie zubov
 
12:00 - 13:00 hod  Príprava na odpočinok, odpočinková činnosť 
 
13:00 hod               Cielená vzdelávacia aktivita a hry, činnosti podľa výberu detí
   
14:15  - 14:30 hod  Hygiena, olovrant
 
14:30 - 15:00 hod   Odovzdávanie detí rodičom
 
 15:00 hod              Ukončenie prevádzky

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.