^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Denný poriadok v MŠ

6.45              Otvorenie MŠ

7.00 - 8.45     Schádzanie detí,

                     Hry a hrové činnosti                       

                     Ranný kruh 

                     Pohybové a relaxačné cvičenie 

 
8.45 - 9.15     Osobná hygiena
 
                     Desiata
 
9.15 - 9.40     Edukačná aktivita zameraná na rozvoj komunikačnej, kognitívnej,
                     psychomotorickej, estetickej, enviromentálnej, sociálno-emocionálnej, grafomotorickej oblasti.
 
9.40 - 11.30    Príprava na pobyt vonku
 
                     Pobyt vonku - vychádzky, hry na školskom dvore ...
 
11.30 hod.      Osobná hygiena, obed
 
                     Osobná hygiena, čistenie zubov, príprava na odpočinok, odpočinková činnosť
 
13.30             Hry a hrové činnosti
 
                     Edukačné aktivity
 
14.15 - 14.30  Hygiena, olovrant
   
14.30. - 15.00 Odovzdávanie detí rodičom
 
                     Ukončenie prevádzky

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.