^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Stravovanie

OZNÁMENIE

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od zajtra t.j. 8. januára 2019 majú predškoláci nárok na stravu zadarmo.

Podmienky odoberania stravy zadarmo upresní vedúca školskej jedálne rodičom v čas od 7.00 do 13.30 hod.

Podmienky odoberania obedov zadarmo

 

V súlade so zákonom 544/2010 Z.z. štát:

  1. Prispeje predškolákom sumou 1,20 € na deň pri splnení nasledujúcich podmienok:
  • stravník sa v daný deň zúčastní vyučovania,
  • stravník si v daný deň odoberie stravu.
  1. Neprispeje predškolákom na stravu (dieťa v daný deň má nárok na stravu ale platí plnú sumu) v prípade:
  • ak si stravu prihlási a nezúčastní sa vyučovania (aj v 1. deň choroby),
  • ak sa zúčastní vyučovania, ale neodoberie stravu.

 

Prihlasovať a odhlasovať zo stravy má zákonný zástupca povinnosť zo zákona:

  • Z obeda sa odhlasuje deň dopredu do 13,00 hodiny.
  • Na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13,00 hodiny/ v prípade neodhlásenia si prísť po obed do ŠJ od 11,00 - do 15,00 hodiny.

 

Kontakty:

Pevná linka : 043/ 5572  253   mobil : 0915 569 656, 0905 194 886

 

UPOZORNENIE

V zmysle zákona č. 245/2008 § 140 odsek 1 a vyhlášky Ministerstva

školstva SR č. 330/2009 § 2 odsek 1 sa v školskej jedálni stravujú deti a

žiaci len v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Obed do

obedára si môžu odobrať len v prvý deň choroby, ak si stravník alebo

jeho zákonný zástupca nestihol včas odhlásiť obed (stravu). Ak u stravníka

choroba pokračuje (napr. týždenné domáce liečenie), je povinný

v nasledujúce dni odhlásiť sa zo stravovania.

Upozorňujeme stravníkov, ktorí si odoberú obed do obedára, aby ho

skonzumovali ihneď (podľa platných hygienických predpisov). Za obed

skonzumovaný neskôr a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť

nezodpovedáme.

 

                                                                                                            Vyhláška 330/2009  Z.z  

ZÁSADY NA ZOSTAVOVANIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

 1. Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje

a) dve hlavné mäsové jedlá,

b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,

c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok.

2. Obsahová štruktúra pokrmov
a) hlavné jedlá z mäsa sa pripravujú z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s hmotnosťou pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov podľa materiálno-spotrebných noriem a regionálnych receptúr,
b) hlavné jedlá so zníženou dávkou mäsa sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo sójovou drvinou (kociek), ovsených vločiek a zemiakov,
 c) hlavné jedlá zeleninové sa pripravujú s použitím zeleniny, strukovín, obilnín a ich kombinácií s použitím mlieka, mliečnych výrobkov a vajec,
 d) múčne hlavné jedlá sa pripravujú s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a iných vhodných prímesí. K múčnym jedlám sa podávajú výdatné strukovinové a zeleninové polievky s obsahom mäsa alebo mlieka. Výber základných potravín pre prípravu hlavných jedál závisí od výšky finančného limitu na nákup potravín, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.

4. Všeobecné zásady
     a) prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú dvakrát za mesiac,
     b) strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov alebo ako ich súčasť,
     c) múčne prílohy (knedľa, halušky, cestoviny) sa podávajú jedenkrát do týždňa
    d) zemiaky sa podávajú dva až trikrát pri jednozmennej prevádzke
    e) zelenina sa podáva denne, z toho vo forme šalátov pri jednozmennej prevádzke dvakrát a jedenkrát v podobe zeleninovej oblohy k hlavnému jedlu.  Uprednostňuje sa podávanie čerstvej zeleniny s prídavkami cibule, pažítky, petržlenovej vňate, jogurtu a najmä citrónovej šťavy s pridaním olivového oleja bez tepelnej úpravy,
    f) časť múčnej prílohy sa nahrádza dusenou zeleninou podľa druhu pokrmu,
    g) hlavné jedlá z rýb sa podávajú pri jednozmennej prevádzke jedenkrát v týždni
    h) obilniny –ryža, krúpky, ovsené vločky, pohánka, sója, proso, kukurica sa podávajú  jedenkrát v týždni
     i) strukoviny sa podávajú jeden až dvakrát v  podobe  polievok, prívarkov a šalátov,
     j) nápoj v podobe pitnej vody, minerálnej vody, mlieka, nesladených ovocných a tmavých čajov sa podáva ku každému hlavnému a doplnkovému jedlu,
    k) chlieb z celozrnnej múky alebo tmavé druhy chleba sa podávajú ako súčasť doplnkových jedál

    l/ čerstvá zelenina sa podáva každodenne podľa sezónnosti / mladá cibuľka , pažítka, petržlenová vňať, kaleráb, reďkovka, paprika, paradajka, mrkva, cesnak a iné druhy zeleniny

 
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.